Logo Zohar
Map B

לוחות מפה

 

לוח המפה ממוקם על שפת המדרכה, כאשר בצידו האחד מפת העיר ומצידו השני פוסטר פרסומי. מטרתו של הפרסום הדו צדדי הינה הכוונה ופרסום לעסק, למוצר, שירות, רשות מקומית וכד' הנמצא בקרבת מקום. לוח המפה מוצב ברחובות ראשיים, מדרכות ואיי תנועה.

 

<- חזרה למוצרים